PREZES
Małgorzata Wilczyńska
tel. 787 109 093
WICEPREZES
Anna Ciesielska 

tel. 692 246 511
SKARBNIK
Magdalena  Podgórska – Szczurowska

SEKRETARZ
Jolanta Janik
CZŁONEK ZARZĄDU
Zofia Janik