PREZES
Małgorzata Wilczyńska
tel. 787 109 093
WICEPREZES
Anna Ciesielska 

tel. 692 246 511
SKARBNIK
Magdalena  Podgórska – Szczurowska

tel. 605 980 193
SEKRETARZ
Jolanta Janik
tel. 602 191 615
CZŁONEK ZARZĄDU
Zofia Janik

tel. 669 876 324