s

Zarząd

PREZES
Monika Nosek

 

WICEPREZES
Marzena Zielke

 

SKARBNIK
Anna Ciesielska

 

 

SEKRETARZ
Magdalena  Podgórska – Szczurowska

 

CZŁONEK ZARZĄDU
Zofia Janik