s

Zarząd

PREZES
Monika Nosek

 

WICEPREZES
Małgorzata Wilczyńska

 

SKARBNIK
Marzena Zielke

 

 

SEKRETARZ
Jolanta Janik

 

CZŁONEK ZARZĄDU
Joanna Cieślik