Grupa Pomocy ONZ w Okresie Przejściowym

Operacja UNTAG została ustanowiona na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 632 z 16 lutego 1989 r.
Jej głównym celem było nadzorowanie porozumienia o przerwaniu walk między siłami południowoafrykańskimi i siłami partyzanckimi Organizacji Narodu Afryki Południowo-Zachodniej. Prowadzono nadzór nad ześrodkowaniem, redukcją i wycofaniem wojsk południowoafrykańskich z terytorium Namibii oraz zabezpieczano repatriację uchodźców. Ponadto siły UNTAG nadzorowały proces przygotowania i przeprowadzania wolnych wyborów do Zgromadzenia Konstytucyjnego Namibii. Wszystkie dyskryminacyjne ustawy miały być uchylone, więźniowie polityczni zwolnieni, a wszelkie formy zastraszania wstrzymane i zakończone. Niepodległa Namibia została członkiem ONZ w kwietniu 1990 r.

Czas trwania: kwiecień 1989 r. – marzec 1990 r.

Podczas trwania misji poległo 3 żołnierzy polskich :

 

sierż. Jan BOLESZCZUK
† 1989-09-05

 

t.chor. Władysław WOJCIECHOWSKI  lat 42
Wrocławski Pułk Obrony Terytorialnej
† 1989-09-05

 

sierż. Ryszard ZALEWSKI
† 1989-09-05

 

ŻRÓDŁO:http://www.untag.pamiecipoleglych.mon.gov.pl/?a=true