Tymczasowa Administracja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kambodży 

Celem misji UNTAC ustanowionej na mocy rezolucji S/RES/745 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 28 lutego 1992 r. było zapewnienie realizacji postanowień porozumienia politycznego o zakończeniu konfliktu w Kambodży.

Do zadań UNTAC należało podjęcie działań w dziedzinie praw człowieka, zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów, utrzymanie porządku i bezpieczeństwa, pomoc w powrocie uchodźców oraz odbudowa infrastruktury w kraju. W czerwcu 1993 roku w UNTAC zaangażowanych było: 15 991 żołnierzy, 3 359 policjantów, 1 150 personelu cywilnego, 465 wolontariuszy ONZ oraz 4 830 personelu lokalnego.W lipcu 1992 r. Polska skierowała do Kambodży 700 – osobową jednostkę logistyczno – inżynieryjną.

Czas trwania: marzec 1992 r. – wrzesień 1993 r

Podczas trwania misji poległo 5 polskich żołnierzy  :

 

chor. Eugeniusz LEWANDOWSKI
† 1992-10-26

 

chor. Andrzej WYDRZYŃSK1
† 1992-10-26

 

chor. Stefan SEKUŁA
† 1992-12-24

 

chor. Zdzisław WYRĘBIAK
† 1993-03-27

 

chor.szt. Andrzej BAKSELEROWICZ
† 1993-05-25

 

ŻRÓDŁO:http://www.untac.pamiecipoleglych.mon.gov.pl/?a=true