Kim był Juliusz Słowacki i z jakich utworów jest znany?

Epoka romantyzmu charakteryzowała się dużą uczuciowością. W trakcie jej trwania zasłynęło wielu artystów. Właśnie o tej epoce, jej charakterystyce, artystach oraz dziełach, które wtedy powstały w dużej mierze mówi podręcznik “Oblicza epok 2.1”. Jest to książka do nauki języka polskiego napisana przez Dariusza Chemperka, Dariusza Trześniowskiego oraz Adama Kalbarczyka.

Juliusz Słowacki – biografia

Jednym z głównych polskich twórców epoki romantyzmu był Juliusz Słowacki. Urodził się w 1809 roku w Krzemieńcu. Zdobył wykształcenie w Gimnazjum Wołyńskim, a następnie w latach 1825-1828 studiował prawo na Uniwersytecie Wileńskim. Robił aplikację w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu w Warszawie. Interesował się polityką. Był kurierem dyplomatycznym do Paryża i Londynu. Dużo podróżował po świecie. Był m.in. w Szwajcarii, we Włoszech, Grecji, Egipcie, czy Palestynie. Odwiedził wiele galerii sztuki oraz dużo studiował biografię, a także dorobek jednego z bardziej znanych włoskich poetów Dantego Alighieri. Niektóre z dzieł Słowackiego można określić jako mistyczno-filozoficzne. W roku 1848 zawiązał konfederację niepodległościową w Paryżu. Zmarł przedwcześnie w roku 1849. Miał zaawansowaną gruźlicę. Został pochowany na cmentarzu Montmartre.

Juliusz Słowacki – utwory

Juliusz Słowacki zasłynął z wielu utworów. Kilka z nich jest nawet lekturami szkolnymi. Ma na swoim koncie dużo wierszy takich jak: “Anioł ognisty – mój anioł lewy”, “Duma o Wacławie Rzewuskim”, “Grób Agamemnona”, “Nie wiadomo co, czyli romantyczność”, “Oda do wolności”, “Pogrzeb kapitana Mayznera”, czy “Rozmowa z piramidami”. Na jego koncie znajdują się także powieści poetyckie jak “Król Ladawy” oraz “Żmija”. Słowacki pisał także poematy jak “Godzina myśli, “Król-Duch”, ” Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu”, czy “Wacław”. Najbardziej znany jest jednak z dramatów. Należą do nich takie teksty jak “Balladyna”, “Horsztyński”, “Kordian. Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny”, “Książę niezłomny”, “Maria Stuart”, “Mazepa”, “Złota czaszka”, “Mindowe” oraz “Sen srebrny Salomei”.

Romantyzm i postromantyzm oraz ich wpływ na późniejsze dzieła – Oblicza epok 2.1

Język polski jest obowiązkowym przedmiotem, dla każdego ucznia, który zdecyduje się przystąpić do egzaminu maturalnego. Dlatego niezwykle ważne jest właściwe przygotowanie. Pomocna we właściwym przygotowaniu będzie seria Oblicza epok. Podręcznik ten podzielony jest na części, które realizowane są w poszczególnych klasach szkoły średniej. Uczniowie klas drugich będą swoją wiedzę poszerzać korzystajac z Oblicza epok 2.1.

Manifest romantyczności oraz wyzwolenie narodu, jako główne tematy utworów Mickiewicza oraz Słowackiego.

Oblicza epok 2.1 książka, jest to publikacja, zawierająca w sobie utwory z epoki romatyzmu oraz postromantyzmu. Uczniowie analizując teksty kultury poznają największe dzieła twórców polskich i zagranicznych. Teksty podzielone są w sposób chronologiczny i powiązane tematycznie. Podkreślone zostały najważniejsze informacje, tak by uczeń w jak najbardziej szczegółowy sposób poznał epokę romantyzmu, która miała w dużym stopniu oddziaływała na późniejsze dzieła.

Autorzy podręcznika zawarli w nim utwory takich twórców jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, czy J.W. Goethe,a także twórców z późniejszego okresu – Leśmiana, J. Tuwima. Na podstawie utworów uczniowie zostają zapoznani z najważniejszymi hasłami głoszonymi w epoce romantyzmu, które dotyczyły między innymi wyzwolenia narodu.

Struktura podręcznika Oblicza epok 2.1 Zakres podstawowy i rozszerzony

Podręcznik podzielony jest na bloki tematyczne. Zawierają się w nim także wprowadzenia, w których omówione są najważniejsze informacje związane z daną epoką oraz wskazówki do interpretacji dzieł. Przy każdym z tekstów zawarte są ćwiczenia, które mają aktywizować uczniów do poszerzania wiedzy i dalszej analizy tekstów. Wszystko to ma na celu przygotować ucznia do egzaminu maturalnego. Każdy blok tematyczny kończy się podsumowaniem oraz ćwiczeniami dotyczącymi tworzenia własnego tekstu.

Zadania w podręczniku mają podobną strukturę do tych z którymi uczniowie spotkają się na egzaminie dojrzałości.

Oprócz tekstów literatury w podręczniku, zawarte zostały także teksty nieliterackie oraz zebrane są najważniejsze informacje dotyczące lektur.

Oblicza epok 2.1 – o klasycznej XIX-wieczności

Oblicza epok 2.1 (duży wybór na stronie www.taniaksiazka.pl) to podręcznik autorstwa Dariusza Chemperka, Adama Kalbarczyka oraz Dariusza Trześniowskiego. Publikacja przeznaczona jest do nauki języka polskiego zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym), którego realizacja przewidziana jest na pierwszy semestr drugiej klasy szkoły średniej. Został wydany przez WSiP (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne) i jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji.

Zakres materiału w Obliczach epok 2.1:

Ta część podręcznika przybliża europejską literaturę tworzoną od połowy wieku XVIII do lat 90 wieku XIX. Podzielony jest na 3 działy: preromantyzm (wraz z sentymentalizmem, Sturm und Drang i osjanizmem), właściwy romantyzm (polski i europejski) oraz pozytywizm (realizm). Każdy dział zawiera szczegółowe informacje dotyczące każdej z epok. Uwzględnione zostają czynniki historyczne, kulturalne i filozoficzne kształtujące dane dzieła, fragmenty konkretnych tekstów, ich omówienia (wraz z przybliżeniem ich specyfiki), sylwetki autorów oraz charakterystykę ich twórczości czy zadania w formule maturalnej, które pomogą uporządkować, utrwalić i rozwinąć zdobytą wiedzę.

Dodatkowo oprócz tekstów z omawianych epok uwzględnione zostają utwory późniejsze, często współczesne nawiązujące do wybranych lektur, będące ich reinterpretacją bądź polemiką. Rozwinięcie materiału stanowią informacje dotyczące XIX-wiecznego malarstwa, rzeźby i muzyki.

 

Zalety podręcznika Oblicza epok 2.1:

  • przejrzysty chronologiczno-tematyczny układ materiału
  • każdy dział poświęcony jest konkretnej epoce literackiej, wieńczy go podsumowanie zawartych w nim treści
  • publikacja uwzględnia liczne konteksty powstania dzieł: historyczny, kulturalny i filozoficzny
  • podręcznik dobrze zarysowuje tło oraz cechy charakterystyczne sztuki danej epoki
  • obecność wyszczególnionych graficznie ramek: gromadzących najważniejsze informacje (Pojęcia kluczowe), przybliżających sylwetkę twórcy (O twórcy) oraz z informacjami dodatkowymi (Wiedzieć więcej)
  • zadania dobrze przygotowujące do egzaminu maturalnego
  • szczegółowe wytyczne, jak napisać notatkę syntetyzującą, wypowiedź argumentacyjną (rozprawkę) oraz wypowiedź ustną
  • bogata szata graficzna, liczne fotografii, rycin, rysunków, schematów itd.