s

Składki

Przypominamy o obowiązkowych miesięcznych składkach członkowskich
(zapis w Statucie: roz.III, §4, pkt.2).

Decyzją Zarządu ich wysokość została ustalona :

-składka miesięczna -10 zł

-wpisowe ( dobrowolna darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia ) – 100 zł. 

Celem udogodnienia wpłat prosimy o jednorazowe wpłacenie 120 zł/rok lub w dwóch ratach po 60 zł.

Numer konta :

Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy

„Pamięć i Przyszłość”

 ul.Kwiatowa 17/1

82-300 Elbląg

28 1090 2617 0000 0001 3450 1123

Bank Zachodnia WBK  Oddział w Elblągu