Przypominamy o obowiązkowych miesięcznych składkach członkowskich
(zapis w Statucie: roz.III, §4, pkt.2).

Decyzją Zarządu ich wysokość została ustalona :

-składka miesięczna -10 zł

-wpisowe ( dobrowolna darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia ) – 100 zł. 

Celem udogodnienia wpłat prosimy o jednorazowe wpłacenie 120 zł/rok lub w dwóch ratach po 60 zł.

Numer konta :
Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy
„Pamięć i Przyszłość”
ul.Stępowskiego 2/1
14-100 Ostróda

28 1090 2617 0000 0001 3450 1123