s

Składki

Przypominamy o obowiązkowych miesięcznych składkach członkowskich
(zapis w Statucie: roz.III, §4, pkt.2).

Decyzją Zarządu ich wysokość została ustalona :

-składka miesięczna -10 zł

-wpisowe ( dobrowolna darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia ) – 100 zł. 

Celem udogodnienia wpłat prosimy o jednorazowe wpłacenie 120 zł/rok lub w dwóch ratach po 60 zł.

Numer konta :

STOWARZYSZENIE RODZIN

POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY

„Pamięć i Przyszłość” 

ul.Malborska 80/30

82-300 Elbląg 

72102017520000060201533009

PKO BP SA Oddział w Elblągu