Romantyzm i postromantyzm oraz ich wpływ na późniejsze dzieła – Oblicza epok 2.1

Język polski jest obowiązkowym przedmiotem, dla każdego ucznia, który zdecyduje się przystąpić do egzaminu maturalnego. Dlatego niezwykle ważne jest właściwe przygotowanie. Pomocna we właściwym przygotowaniu będzie seria Oblicza epok. Podręcznik ten podzielony jest na części, które realizowane są w poszczególnych klasach szkoły średniej. Uczniowie klas drugich będą swoją wiedzę poszerzać korzystajac z Oblicza epok 2.1.

Manifest romantyczności oraz wyzwolenie narodu, jako główne tematy utworów Mickiewicza oraz Słowackiego.

Oblicza epok 2.1 książka, jest to publikacja, zawierająca w sobie utwory z epoki romatyzmu oraz postromantyzmu. Uczniowie analizując teksty kultury poznają największe dzieła twórców polskich i zagranicznych. Teksty podzielone są w sposób chronologiczny i powiązane tematycznie. Podkreślone zostały najważniejsze informacje, tak by uczeń w jak najbardziej szczegółowy sposób poznał epokę romantyzmu, która miała w dużym stopniu oddziaływała na późniejsze dzieła.

Autorzy podręcznika zawarli w nim utwory takich twórców jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, czy J.W. Goethe,a także twórców z późniejszego okresu – Leśmiana, J. Tuwima. Na podstawie utworów uczniowie zostają zapoznani z najważniejszymi hasłami głoszonymi w epoce romantyzmu, które dotyczyły między innymi wyzwolenia narodu.

Struktura podręcznika Oblicza epok 2.1 Zakres podstawowy i rozszerzony

Podręcznik podzielony jest na bloki tematyczne. Zawierają się w nim także wprowadzenia, w których omówione są najważniejsze informacje związane z daną epoką oraz wskazówki do interpretacji dzieł. Przy każdym z tekstów zawarte są ćwiczenia, które mają aktywizować uczniów do poszerzania wiedzy i dalszej analizy tekstów. Wszystko to ma na celu przygotować ucznia do egzaminu maturalnego. Każdy blok tematyczny kończy się podsumowaniem oraz ćwiczeniami dotyczącymi tworzenia własnego tekstu.

Zadania w podręczniku mają podobną strukturę do tych z którymi uczniowie spotkają się na egzaminie dojrzałości.

Oprócz tekstów literatury w podręczniku, zawarte zostały także teksty nieliterackie oraz zebrane są najważniejsze informacje dotyczące lektur.