Polski Holding Obronny | Chronimy to, co najcenniejsze

POLSKI HOLDING OBRONNY
Wiele zmieniło sie już w ostatnich latach na korzyść w sprawie pomocy poszkodowanym żołnierzom, wiele dobrego wydarzyło sie także   w zakresie opieki nad rodzinami poległych Polaków. Tych, którzy wyjechali na misje, by pełnić służbę w imieniu naszego kraju. Ale wciąż pomocy potrzebują Ci, którzy zostali sami, żony, rodzice, dzieci poległych polskich żołnierzy. Stąd za tak cenną odbieramy inicjatywę Polskiego Holdingu Obronnego, który zdecydował sie wspierać nasze Stowarzyszenie, a tym samym rodziny żołnierzy, którzy zginęli na misjach. Cieszymy sie, ze firma czuje odpowiedzialność za tych, którzy zostali bez ojców, mężów, synów. Mamy świadomość tego wsparcia, obecności przy nas, wiemy, że PHO słucha naszego głosu, chce wiedziec, jakie problemy przeżywają rodziny poległych polskich żołnierzy. Nie są to tylko deklaracje, nasze dzieci mogą się cieszyć już z paczek świątecznych, którymi obdarował je Polski Holding Obronny.
I wiemy, że to dobry początek,a nie koniec tej współpracy. Wierzymy, wiemy, że przyniesie ona wiele dobrego w każdym zakresie. Zarówno tym materialnym jak i, co bardzo ważne, w zmienianiu świadomości polskiego społeczeństwa na temat ciężkiej misji, którą wykonują polscy żołnierze w imieniu swojego kraju. Razem walczymy o szacunek dla nich i ich rodzin.

Wspierają nas

„Na wielkie słowa uznania zasługuje inicjatywa utworzenia Stowarzyszenia Rodzin Poległych Żołnierzy „Pamięć i  Przyszłość”. Od dawna istniała potrzeba zjednoczenia tego środowiska, aby wzajemnie mogło się wspierać w ciężkich chwilach swojego życia. Szczególnej pomocy i wsparcia potrzebują Rodziny, które straciły bezpowrotnie najbliższą osobę. Członkowie Stowarzyszenia, dotknięci niegdyś traumą po utracie bliskiej osoby, na bazie własnych doświadczeń mogą pomóc odbudować wiarę w przyszłość tym, którzy pozostają w głębokiej żałobie. Jako żołnierz zawodowy biorący udział w misjach poza granicami kraju, będę wspierał, propagował idee Stowarzyszenia, oraz pomagał w inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie Poległych Żołnierzy „Pamięć i Przyszłość”.


Wspierają nas

mec. SYLWESTER NOWAKOWSKI
i mec. PIOTR SŁAWEK Radcy prawni z Kancelarii Radców Prawnych Nowakowski & Sławek s.c. zostali poproszeni o opracowanie rozwiązań  prawnych w sprawach dotyczących świadczeń dla rodzin żołnierzy poległych na misjach zagranicznych, w tym w Iraku, Afganistanie czy Macedonii. Po wielomiesięcznych negocjacjach prowadzonych z Ministrem Obrony Narodowej udało nam się zawrzeć ugody sądowe, dzięki czemu rodziny zmarłych żołnierzy otrzymały należne im odszkodowania i zadośćuczynienia.Widząc potrzebę i celowość inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy „Pamięć i Przyszłość” radca prawny Piotr Sławek oraz radca prawny Sylwester Nowakowski po bliższym zapoznaniu z sytuacją rodzin poległych żołnierzy oraz po zaproszeniu do współpracy przez założycieli Stowarzyszenia postanowili wesprzeć organizację od strony prawnej.


Wspierają nas

BARTOSZ WĘGLARCZYK   Redaktor naczelny     miesięcznika SUKCES, prowadzący DZIEŃ DOBRY TVN „Z całego serca wspieram naszych żołnierzy służących w  misjach zagranicznych. Oczywiście prawdziwą tajemnicą ich sukcesów są wspierające ich rodziny. Myślę, że nikt, kto nie ma w rodzinie wojskowych, nie potrafi zrozumieć, co przechodzą bliscy wojskowych, którzy służą w misjach. Jedyne, co możemy w takiej sytuacji zrobić, to wspierać takie inicjatywy jak Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy. Jestem miłośnikiem tego Stowarzyszenia i jestem bardzo dumny, że jego członkowie zaliczają mnie do swych przyjaciół”.– BARTOSZ WĘGLARCZYK.Plik:Raytheon.svg – Wikipedia, wolna encyklopedia

Firma Raytheon i Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy „Pamięć i Przyszłość” podpisały porozumienie o wspólnej realizacji nowych projektów, których celem jest umożliwienie dzieciom i młodzieży ze Stowarzyszenia pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Raytheon i Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy „Pamięć i Przyszłość” rozpoczęły współpracę w roku 2016. Objęła ona zorganizowanie warsztatów psychologiczno-terapeutycznych dla rodzin żołnierzy poległych w misjach poza granicami kraju.