Oblicza epok 2.1 – o klasycznej XIX-wieczności

Oblicza epok 2.1 (duży wybór na stronie www.taniaksiazka.pl) to podręcznik autorstwa Dariusza Chemperka, Adama Kalbarczyka oraz Dariusza Trześniowskiego. Publikacja przeznaczona jest do nauki języka polskiego zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym), którego realizacja przewidziana jest na pierwszy semestr drugiej klasy szkoły średniej. Został wydany przez WSiP (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne) i jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji.

Zakres materiału w Obliczach epok 2.1:

Ta część podręcznika przybliża europejską literaturę tworzoną od połowy wieku XVIII do lat 90 wieku XIX. Podzielony jest na 3 działy: preromantyzm (wraz z sentymentalizmem, Sturm und Drang i osjanizmem), właściwy romantyzm (polski i europejski) oraz pozytywizm (realizm). Każdy dział zawiera szczegółowe informacje dotyczące każdej z epok. Uwzględnione zostają czynniki historyczne, kulturalne i filozoficzne kształtujące dane dzieła, fragmenty konkretnych tekstów, ich omówienia (wraz z przybliżeniem ich specyfiki), sylwetki autorów oraz charakterystykę ich twórczości czy zadania w formule maturalnej, które pomogą uporządkować, utrwalić i rozwinąć zdobytą wiedzę.

Dodatkowo oprócz tekstów z omawianych epok uwzględnione zostają utwory późniejsze, często współczesne nawiązujące do wybranych lektur, będące ich reinterpretacją bądź polemiką. Rozwinięcie materiału stanowią informacje dotyczące XIX-wiecznego malarstwa, rzeźby i muzyki.

 

Zalety podręcznika Oblicza epok 2.1:

  • przejrzysty chronologiczno-tematyczny układ materiału
  • każdy dział poświęcony jest konkretnej epoce literackiej, wieńczy go podsumowanie zawartych w nim treści
  • publikacja uwzględnia liczne konteksty powstania dzieł: historyczny, kulturalny i filozoficzny
  • podręcznik dobrze zarysowuje tło oraz cechy charakterystyczne sztuki danej epoki
  • obecność wyszczególnionych graficznie ramek: gromadzących najważniejsze informacje (Pojęcia kluczowe), przybliżających sylwetkę twórcy (O twórcy) oraz z informacjami dodatkowymi (Wiedzieć więcej)
  • zadania dobrze przygotowujące do egzaminu maturalnego
  • szczegółowe wytyczne, jak napisać notatkę syntetyzującą, wypowiedź argumentacyjną (rozprawkę) oraz wypowiedź ustną
  • bogata szata graficzna, liczne fotografii, rycin, rysunków, schematów itd.