Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy
„Pamięć i Przyszłość”
 ul.Stępowskiego 2/1
14-100 Ostróda
nr. tel. 787 109 093
nr. tel. 692 246 511
pamieciprzyszlosc@wp.pl

REGON: 281391149
NIP: 578-310-99-50
KRS: 0000416717

  nr. konta: 28 1090 2617 0000 0001 3450 1123
Bank Santander oddział w Elblągu