Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, od 2008 Polski Kontyngent Wojskowy w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku (PKW Irak)

Operacja  „Iracka Wolność” trwała
od 20 marca 2003 r. do 4 października 2008 r.
Podczas  operacji zginęło 22 polskich żołnierzy.

ppłk Hieronim KUPCZYK   lat 44
12 Brygada Zmechanizowana im. gen. J. Hallera
† 2003-11-06

kpr.Gerard WASIELEWSKI  lat 20
12 Brygada Zmechanizowana im. gen. J. Hallera
† 2003-12-22

mł.chor.szt. Marek KRAJEWSKI  lat 34
Wojewódzki Sztab Wojskowy Lublin
† 2004-05-08

kpt. Sławomir STRÓŻAK  lat 34
18 Bielski Batalion Desantowo-Szturmowy im. kpt. I. Gazurka
† 2004-05-08

kpr.ndt. Andrzej ZIELKE  lat 26
16 Żuławski Batalion Remontowy Elbląg
† 2004-06-08

plut.ndt. Tomasz KRYGIEL  lat 27
12 Brygada Zmechanizowana im. gen. J. Hallera
† 2004-06-08

st.kpr.ndt. Marcin RUTKOWSKI  lat 24
1 Mazurska Brygada Artylerii im. gen. J. Bema
† 2004-07-29

kpr.ndt. Grzegorz RUSINEK  lat 21
18 Bielski Batalion Desantowo-Szturmowy im. kpt. I. Gazurka
† 2004-08-19

kpr.ndt. Sylwester KUTRZYK  lat 24
18 Bielski Batalion Desantowo-Szturmowy im. kpt. I. Gazurka
† 2004-08-19

kpr.ndt. Krystian ANDRZEJCZAK  lat 23
16 Żuławski Batalion Remontowy Elbląg
† 2004-08-21

por. Piotr MAZUREK  lat 25
15 Mazurski Batalion Saperów
† 2004-09-12

por. Daniel RÓŻYŃSKI  lat 24
16 Batalion Powietrzno-Desantowy
† 2004-09-12

kpr.ndt. Grzegorz NOSEK  lat 28
16 Batalion Powietrzno-Desantowy
† 2004-09-12

st.chor. Paweł JELONEK  lat 30
25 Brygada Kawalerii Powietrznej im. księcia J. Poniatowskiego
† 2004-12-15

chor. Karol SZLĄZAK  lat 28
25 Brygada Kawalerii Powietrznej im. księcia J. Poniatowskiego
† 2004-12-15

mjr Jacek KOSTECKI  lat 34
2 Szpital Operacji Pokojowych Wrocław
† 2004-12-15

kpr. Roman GÓRALCZYK  lat 25
7 Batalion 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. księcia J. Poniatowskiego
† 2005-02-25

st.sierż. Tomasz MURKOWSKI  lat 30
13 Elbląski Pułk Przeciwlotniczy
† 2006-11-11

kpr. Piotr NITA  lat 23
25 Brygada Kawalerii Powietrznej im. księcia J. Poniatowskiego
† 2007-02-07

kpr. Tomasz JURA  lat 25
25 Brygada Kawalerii Powietrznej im. księcia J. Poniatowskiego
† 2007-04-20

mjr Jarosław POSADZY  lat 39
25 Brygada Kawalerii Powietrznej im. księcia J. Poniatowskiego
† 2007-07-17

sierż. Andrzej FILIPEK   lat 31
3 Brygada Zmechanizowana Legionów im. Romualda Traugutta
† 2007-11-02

ŻRÓDŁO:http://www.mndcs.pamiecipoleglych.mon.gov.pl/?a=true