Siły Implementacyjne IFOR NATO

Niepowodzenia w osiągnięciu pokojowego rozwiązania konfliktu doprowadziły do zorganizowania kolejnej tury rozmów, która zakończyła się porozumieniem pokojowym z Dayton, podpisanym 14 grudnia 1995 r. w Paryżu. W rezultacie walki zostały przerwane. Już 16 grudnia 1995 r. zgodnie z rozdziałem VII Karty Narodów Zjednoczonych na mocy rezolucji nr 1031 rozpoczęto operację wojskową międzynarodowych Sił Implementacyjnych IFOR na terenie Bośni i Hercegowiny. W ramach misji pokojowej „Wspólny Wysiłek” (ang. Joint Endeavour) Czas trwania: 20 grudnia 1995 r. – 20 grudnia 1996 r.

Podczas operacji poległ 1 żołnierz polski:

kpr. Mieczysław STERNIK
16 batalion powietrznodesantowy
† 1996-07-23

 

ŻRÓDŁO: http://www.ifor.pamiecipoleglych.mon.gov.pl/?a=true