WSPARCIE POLSKIEGO HOLDINGU OBRONNEGO

17  grudnia br. w siedzibie Polskiego Holdingu Obronnego w Warszawie odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu Panem Marcinem Idzikiem, Wiceprezesem Zarządu ds. Technologii i Rozwoju Panem Mariuszem Andrzejczakiem, Wiceprezesem Zarządu ds. Finansów i Audytu Panią Patrycja Zielińską oraz Ekspertem od PR Panem Marcinem Górką, w którym wzieły udział przedstawicielki Stowarzyszenia Marzena Zielke, Monika Nosek i

Spotkanie założycielskie

Na zebraniu założycielskim w Warszawie, dn. 3 marca 2012 roku spotkało się 15 członków Stowarzyszenia. Podczas obrad został wyłoniony skład zarządu. Na prezesa została wybrana Małgorzata Murkowska, wiceprezesem została Marzena Zielke, natomiast funkcję sekretarza objęła Małgorzata Marczewska. Oprócz formalnej strony spotkania, uczestnicy zlotu mieli także okazję do integracji. Reportaż ze zjazdu 3 marca 2012r.: