Na szczycie NATO w Stambule w czerwcu 2004 r. podjęto decyzję o przekazaniu misji Sił Stabilizacyjnych w Bośni i Hercegowinie siłom Unii Europejskiej.

Oficjalne przejęcie misji nastąpiło w dniu 2 grudnia 2004 r. Podstawowym celem operacji jest zapewnienie bezpieczeństwa ludności Bośni i Hercegowiny oraz wypełnienie zadań określonych w aneksach 1A i 2 Porozumienia z Dayton z 1995 r.W misji uczestniczą 22 państwa Unii Europejskiej i 11 państw spoza UE. Polski Kontyngent Wojskowy realizuje zadania w składzie Wielonarodowych Sił Zadaniowych „Północ” – MNTF(N) EUFOR. Do głównych zadań PKW EUFOR w składzie MNTF(N) należy:
– zapewnienie bezpiecznych warunków dla władz lokalnych do wprowadzenia ustaleń porozumienia pokojowego;
– zapewnienie swobody ruchu w strefie odpowiedzialności.

Podczas misji w Bośni i Hercegowinie zginął 1 polski żołnierz :

 

szer.ndt. Grzegorz Kamil SOSWA  lat 22
6 batalion desantowo-szturmowy w Gliwicach
† 2006-07-16

 

ŻRÓDŁO : http://www.eufor.pamiecipoleglych.mon.gov.pl/?a=true