Spotkanie założycielskie

Na zebraniu założycielskim w Warszawie, dn. 3 marca 2012 roku spotkało się 15 członków Stowarzyszenia. Podczas obrad został wyłoniony skład zarządu.

Na prezesa została wybrana Małgorzata Murkowska, wiceprezesem została Marzena Zielke, natomiast funkcję sekretarza objęła Małgorzata Marczewska. Oprócz formalnej strony spotkania, uczestnicy zlotu mieli także okazję do integracji.

Reportaż ze zjazdu 3 marca 2012r.: