Założenia Stowarzyszenia na 2013 rok.

09.02.2013 r. W WARSZAWIE ODBYŁO SIĘ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RODZIN POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY „PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ”

KLUCZOWYM CELEM SPOTKANIA BYŁO WPROWADZENIE ZMIAN W ZARZĄDZIE, SPOWODOWANYCH REZYGNACJĄ ZE STANOWISKA PREZESA MAŁGORZATY MURKOWSKIEJ. W WYNIKU PRZEPROWADZENIA WYBORÓW ZOSTAŁ WYBRANY NOWY ZARZĄD.

PRAGNIEMY RÓWNIEŻ POINFORMOWAĆ, ŻE NASZA DOTYCHCZASOWA  DZIAŁALNOŚĆ KONCENTROWAŁA SIĘ GŁÓWNIE WOKÓŁ ORGANIZACJI STOWARZYSZENIA.

 

PIERWSZYM I NAJWAŻNIEJSZYM ZAŁOŻENIEM STOWARZYSZENIANA 2013 ROK  JEST OCZYWIŚCIE PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACĘ Z MON. ZOSTAŁ JUŻ ZŁOŻONY WSTĘPNY WNIOSEK, JEDNAK JAK PAŃSTWO WIEDZĄ DALSZE KROKI MOGĄ BYĆ PODJĘTE PO ROKU DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA. WIĄŻE SIĘ TO OCZYWIŚCIE Z TYM, IŻ BĘDZIEMY MIEĆ WIĘKSZE POLE MANEWRU W ZAŁATWIANIU WSZELKICH ISTOTNYCH DLA NASZYCH RODZIN SPRAW W KONTAKTACH Z MON ORAZ JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI PODLEGŁYMI MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ I WSZYSTKIMI ORGANAMI WOJSKOWYMI PRZEZ NIEGO NADZOROWANYMI. MAMY WIELKĄ NADZIEJĘ, IŻ RESORT OBRONY NARODOWEJ POMOŻE NAM W REALIZACJI NASZYCH CELÓW STATUTOWYCH JAK NP. WSPARCIA MERYTORYCZNEGO I LOGISTYCZNEGO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ STOWARZYSZENIA WŁAŚNIE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU WSPÓŁPRACY I UMÓW.

 

DRUGĄ ISTOTNĄ SPRAWĄ JEST  ZORGANIZOWANIE WYJAZDU DLA RODZIN W CELU INTEGRACJI I ODPOCZYNKU JAK RÓWNIEŻ W CELU SPOTKANIA RODZIN Z KIEROWNICZĄ KADRĄ MON. WYJAZD TEN PLANUJEMY OD 6-8 WRZEŚNIA 2013R. GDZIE MIĘDZY INNYMI PRZEWIDZIANE SĄ INDYWIDUALNE PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE ; SPOTKANIE Z OSOBAMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ POMOCĄ DLA RODZIN POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY TAKIMI JAK DWLad, WIM, KP i SB. ZAPLANOWANO RÓWNIEŻ UROCZYSTY OBIAD Z ZAPROSZONYMI GOŚĆMI. ISTOTNYM PUNKTEM TEGO WYJAZDU BĘDZIE RÓWNIEŻ UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW W INTENCJI ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH OCZYWIŚCIE CHCIELIBYŚMY ZORGANIZOWAĆ SPOTKANIE PRZY GRILLU, GDZIE BĘDZIEMY MOGLI POROZMAWIAĆ O NASZYCH PROBLEMACH I PRZEŻYCIACH WSPÓLNIE ABY MÓC WSPÓLNIE SIĘ WSPIERAĆ.

KOLEJNYM ZAŁOŻENIEM BARDZO DLA NAS ISTOTNYM BĘDZIE POZYSKANIE SPONSORÓW , KTÓRZY MOGLI BY WSPOMÓC FINANSOWO STOWARZYSZENIE W TYCH NASZYCH WSZYSTKICH KONCEPCJACH I PLANACH JAK NP. W

ZORGANIZOWANIU KOLONII DLA NASZYCH POCIECH, CZY TEŻ W WARSZTATACH TERAPEUTYCZNYCH.

NASTĘPNYM PUNKTEM W NASZYM PLANIE JEST UCZESTNICTWO WE WSZYSTKICH SPOTKANIACH, NA KTÓRE ZARZĄD BĘDZIE ZAPRASZANY. CO POZWOLI NA WIĘKSZĄ PROMOCJĘ NASZEGO STOWARZYSZENIA W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH, NIE TYLKO WOJSKOWYCH. ŁĄCZY SIĘ TO Z ROZSZERZENIEM KONTAKTÓW A CO ZA TYM IDZIE EWENTUALNEJ POMOCY DLA STOWARZYSZENIA I RODZIN W NIM POZOSTAJĄCYCH.

OCZYWIŚCIE STAŁYM I NIEZMIENNYM PUNKTEM NASZEGO PLANU PRACY JEST OCZYWIŚCIE KONTAKT Z RODZINAMI, POMOC I WSPARCIE OCZYWIŚCIE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI I ŚRODKÓW STOWARZYSZENIA.

Z RADOŚCIĄ INFORMUJEMY ŻE STALE NAPŁYWAJĄ NOWE DEKLARACJE, DZIĘKI CZENU GRONO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA STALE SIĘ POSZERZA.

 

WIERZYMY, ŻE PRZY PAŃSTWA ŻYCZLIWYM WSPARCIU

I AKCEPTACJI UDA NAM SIĘ ZREALIZOWAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻENIA.

Zarząd Stowarzyszenia

Rodzin Poległych Żołnierzy

” Pamięc i Przyszłość”