Wstępne nawiązanie współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej

Zarząd Stowarzyszenia „Pamięć i Przyszłość” wraz z  rzecznikiem prasowym spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej. Odbyły się wstępne rozmowy dotyczące współpracy jaką chce zawiązać Stowarzyszenie z MON. Wniosek można złożyć po roku działalności. Udało nam się nawiązać przyjazne stosunki i zakreślić planowane obszary współpracy. Przedstawiliśmy również okoliczności powstania Stowarzyszenia, jego cele oraz wizję przyszłościową. Ponadto uzyskaliśmy pomoc merytoryczną dotyczącą składania projektu. Spotkanie przebiegło pomyślnie, mamy nadzieję ,że nasze stosunki w przyszłości będą układały się w równie przyjaznej atmosferze.