s

WIZYTA RODZICÓW POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY W CENTRUM WETERANA

25 marca br. grupa rodziców żołnierzy poległych w misjach poza granicami kraju gościła w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Głównym celem spotkania było przedstawienie działalności prowadzonej przez Centrum oraz planowanych inicjatyw związanych z uhonorowaniem poległych żołnierzy. W spotkaniu uczestniczyli również: płk. Sławomir Filipczak – dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON i przedstawiciel Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.
Wizytę rozpoczęto od złożenia w towarzystwie  asysty honorowej wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Żołnierzy Poległych oraz zapalenia znicza przed Ścianą Pamięci. Następnie goście zwiedzili kompleks Centrum zapoznając się z historią budynku i informacjami o udziale polskich żołnierzy w misjach poza granicami państwa.  Rodzice dokonali również wpisu do księgi pamiątkowej znajdującej się w Sali Tradycji. Następnie przedstawiono jakie projekty upamiętniające poległych będą realizowane w najbliższym czasie. Plany te obejmują wykonanie portretów żołnierzy przez Michaela Reagana i wydanie albumu poświęconego pamięci poległych w Iraku i Afganistanie.
Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem poprzedzonym świątecznymi życzeniami.

W imieniu Rodziców Poległych Żołnierzy, dziękujemy dyrektorowi Centrum Weterana płk. Leszkowi Stępniowi i wszystkim pracownikom Centrum za ciepłe przyjęcie i życzliwość.