s

Warsztaty w Wilkasach

W dniach 28.06 – 05.07.br  w Wilkasach odbędą się warsztaty terapeutyczno – psychologiczne dla rodziców, wdów i dzieci poległych żołnierzy. Warsztaty są finansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach realizacji zadania zleconego. 

Dzięki życzliwości Sztabu Generalnego oraz Dowództwa Generalnego został zapewniony transport na dojazd na warsztaty i z powrotem za co serdecznie dziękujemy. O trasach i godzinach przejazdu będziemy informować w najbliższym czasie.