s

Warsztaty w Wilkasach

W dniach 28.06. – 05.07.2015 w Wilkasach odbyły się warsztaty psychologiczne dla rodzin poległych żołnierzy. Zadanie zostało sfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy „Pamięć i Przyszłość”.

Podczas tygodniowego pobytu trzy grupy terapeutyczne (rodzice, wdowy i dzieci) spotykały się na sesjach z psychologami. Głównym celem warsztatów była praca z dziećmi, które często są „zapomnianymi żałobnikami” i nie potrafią sobie same poradzić z traumą po niespodziewanej śmierci taty. Zajęcia dla rodziców i wdów dotyczyły m.in. sposobów wyrażania emocji, radzenia sobie w żałobie, budowania relacji rodzinnych i problemów wychowawczych z dziećmi. Chętnie też korzystano z indywidualnych spotkań z terapeutami. Warsztaty służą nie tylko terapii, ale również integracji środowiska rodzin poległych żołnierzy dlatego w programie uwzględniono przedsięwzięcia rekreacyjne takie jak rejs statkiem po jeziorze Niegocin, zwiedzanie zamku w Rynie i parku dzikich zwierząt w Kadzidłowie oraz spływ rzeką Krutynią. Najmłodsi uczestnicy warsztatów aktywnie spędzali wolny czas pod okiem animatorów. Tradycją wspólnych spotkań jest wspominanie poległych bliskich w czasie mszy świętej.  Dlatego w piątek 3 lipca w kościele garnizonowym w Giżycku została odprawiona msza w intencji żołnierzy, którzy zginęli pełniąc służbę.

Organizacja warsztatów psychologicznych i integracyjnych dla rodzin poległych żołnierzy jest bardzo ważna. Przeżycie żałoby jest procesem bolesnym, długotrwałym i indywidualnym a wspólne spotkania, wymiana doświadczeń, dzielenie się radościami i smutkami pozwala na szersze spojrzenie na problem żałoby i dalsze życie rodziny poległego żołnierza. Z warsztatów rodziny wyjeżdżają w poczuciu, że razem łatwiej wspominać tych, którzy odeszli i planować przyszłość.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY MINISTERSTWU OBRONY NARODOWEJ,
DOWÓDZTWU GENERALNEMU RODZAJU SIŁ ZBROJNYCH
ORAZ SZTABOWI GENERALNEMU SIŁ ZBROJNYCH
ZA POMOC I WSPARCIE PRZY ORGANIZACJI WARSZTATÓW.