s

WARSZTATY TERAPEUTYCZNE W BORKU


W dniach  13-20 lipca 2014 w miejscowości BOREK
odbyły się  Warsztaty psychologiczne dla rodzin poległych żołnierzy.

Zadanie zostało współfinansowane
przez
Ministerstwo Obrony Narodowej
Stowarzyszeniem Rodzin Poległych Żołnierzy
„Pamięć  i Przyszłość”.

Podczas siedmiodniowego pobytu najważniejsze były grupowe zajęcia  warsztatowe z psychologami i terapeutami dotyczące m.in. sposobów  radzenia sobie w żałobie, problemów  wychowawczych z dziećmi, odreagowania negatywnych emocji, budowania związków i relacji rodzinnych w nowych sytuacjach oraz spotkania indywidualne w czasie których omawiano konkretne zdarzenia w poszczególnych rodzinach Uczestnicy spotkania mieli możliwość skorzystania z fachowej porady i pomocy psychologicznej na interesujące ich tematy. Wspólnie z terapeutami i psychologami propagowano ideę samopomocy i pomocy innym rodzinom poległych w trudnych dla nich chwilach. Zorganizowano system wsparcia i pomocy wzajemnej. Udzielano porad indywidualnych dotyczących  problemów przeżywania żałoby, wychowania dzieci, zaburzeń zachowania dzieci wynikających ze śmierci ojca.

Program warsztatów uwzględniał też przedsięwzięcia rekreacyjne i aktywny wypoczynek dla rodziców i mam oraz gry i zabawy ruchowe dla dzieci.  Organizowane spotkania integracyjne przerodziły się w codzienne forum dyskusyjne na którym nie tylko wymieniano poglądy i dzielono się doświadczeniami, ale również opowiadano o swoich radościach i smutkach. Udział w nich rodziców oraz żon pozwolił na szersze spojrzenie, z różnych perspektyw, na dalsze życie rodziny poległego żołnierza.

 Warsztaty psychologiczne dla rodzin poległych zostały uznane jako bardzo potrzebne i uzyskały bardzo pozytywnie opinie uczestników. Podkreślano potrzebę organizowania warsztatów terapeutycznych z udziałem dzieci. Wskazywano również na konieczność organizacji tego typu przedsięwzięć cyklicznie, np.: dwa razy w roku, w tym przynajmniej raz  z udziałem dzieci.

 SKŁADAMY GORĄCE PODZIĘKOWANIA
DLA

MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ,
DOWÓDZTWA GENERALNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH,
SZTABU GENERALNEGO SIŁ ZBROJNYCH

ZA OKAZANĄ NAM ŻYCZLIWOŚĆ I WSZELKĄ POMOC ORAZ OGROMNE WSPARCIE GDYBY
NIE  ONO BYŁOBY NAM ZDECYDOWANIE TRUDNIEJ ZORGANIZOWAĆ TAKIE PRZEDSIĘWZIĘCIE.