Warsztaty terapeutyczne „Razem Łatwiej” edycja letnia 2012

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju rodziny poległych żołnierzy wzięły udział w warsztatach terapeutycznych „Razem Łatwiej”, które odbywały się w malowniczej miejscowości Lądek-Zdrój. Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych ma duże doświadczenie w organizacji tego typu warsztatów, nowością jaką wprowadzili w edycję letnią było zorganizowanie grupy wdów i rodziców poległych żołnierzy. Nikt z nich z pewnością nie spodziewał się,że będzie to tak intensywna terapia. Do wielu powróciły wspomnienia, pojawiły się łzy ale też i uśmiech. Składamy serdeczne podziękowania za zaproszenie dla Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, ale też dla uczestników za ich wytrzymałość. Jesteśmy również wdzięczni terapeutom, personelowi 23 WSzUR, Dowództwu Wojsk Lądowych oraz Ministerstwu Obrony Narodowej od którego pochodziła dotacja na warsztaty. Dziękujemy wszystkim! http://www.tvp.pl/publicystyka/tematyka-spoleczna/naszaarmiapl/wideo/14072012/7802399