s

Warsztaty integracyjne w Spale

W dniach 16-19 października 2014r w Spale odbyły się warsztaty integracyjne dla rodzin poległych żołnierzy. Warsztaty zostały współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej jako zadanie zlecone MON i Stowarzyszenie Rodzin poległych Żołnierzy „Pamięć i przyszłość”. Współorganizatorem spotkania była 25 Brygada Kawalerii Powietrznej. Podczas czterodniowego spotkania odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia „Pamięć i Przyszłość”, gdzie jednym z punktów posiedzenia było przeprowadzenie wyborów nowego składu Zarządu. Prezesem Zarządu została Monika Nosek, wiceprezesem Małgorzata Wilczyńska, skarbnikiem Marzena Zielke. Funkcję sekretarza pełni Jolanta Janik, a członka zarządu Joanna Cieślik.

Ważnym punktem programu były spotkania z psychologami podczas których rodziny uczą się jak radzić sobie z żałobą, emocjami i budowaniem na nowo relacji w rodzinie. Uczestnicy mogli również indywidualnie skorzystać z pomocy psychologicznej oraz z pomocy prawnej.

W piątek, 17 października w kościele garnizonowym 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku, odbyła się msza święta w intencji żołnierzy poległych żołnierzy poza granicami państwa oraz tych, którzy zginęli pełniąc służbę w kraju. Mszę celebrował ksiądz płk. Stanisław Gulak, dziekan Wojsk Specjalnych. Do zgromadzonych rodzin i gości swoje słowa skierowała również podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pani Beata Oczkowcz. W trakcie mszy złożony został, pod tablicą upamiętniającą poległych żołnierzy, wieniec i zapalono znicze.

Kolejnym punktem piątkowego programu było zwiedzanie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz spotkanie z kierowniczą kadrą Ministerstwa Obrony Narodowej i przedstawicielami Jednostek Wojskowych.W spotkaniu wzięli udział: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Maciej Jankowski, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON płk. Sławomir Filipczak, Dowódca Operacyjny Rodzaju Sił Zbrojnych gen. broni Marek Tomaszycki i Szef Sztabu Dowództwa Generalnego gen. dyw. Ireneusz Bartniak. Program naszego spotkania uwzględniał też spotkania integracyjne oraz przedsięwzięcia rekreacyjne. Dlatego w sobotę wyruszyliśmy trasą Tomaszowskiej Okrąglicy, która obejmuje Skansen Rzeki Pilicy, rezerwat przyrody „Niebieskie Źródła” oraz Groty Nagórzyckie. Wieczór zakończyliśmy wyjazdem do Teatru  owego w Łodzi.

Dziękujmy kierownictwu resortu obrony narodowej za okazywaną nam życzliwość oraz pomoc i wsparcie naszych inicjatyw.

Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych Podziękowania składamy również Dowódcom naszych macierzystych jednostek wojskowych za opiekę.

Szczególne podziękowania składamy Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, bez którego nasze spotkanie nie doszłoby do skutku.


IMAG0139
IMG_0022 IMG_0021 IMG_0020 IMAG0193 IMAG0192 IMAG0191 IMAG0181 IMAG0180IMAG0168 IMAG0163 IMAG0151 IMAG0145 IMAG0141 IMAG0140 IMAG0139 IMAG0115 IMAG0112IMAG0100 IMAG0099 IMAG0094 IMAG0087_BURST002 IMAG0075IMAG0072 IMAG0070 IMAG0062_BURST002 IMAG0061IMAG0175 IMAG0111

IMG_0028 IMG_9992 IMG_9989 IMG_9987 IMG_9983 IMG_9981 IMG_9980 IMG_9979 IMG_9978 IMG_9976 IMG_9974 IMG_9971 IMG_9969 IMG_0034 IMG_0033 IMG_0032 IMG_0030