s

ZMARŁ NASZ DROGI PRZYJACIEL

e6
Z głębokim żalem przyjeliśmy wiadomość iż w dniu 5 września 2013, po długiej walce z chorobą odszedł od nas w wieku 69 lat Nasz drogi przyjaciel oraz założyciel i wieloletni prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia
Aktywnych Rezerwistów Edward KUSIAK.

śp.Edward KUSIAK był pomysłodawcą wielu przedsięwzięć organizowanych przez  Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów w tym MARSZU KU PAMIĘCI POLEGŁYCH.
W tym roku odbył się  IV Marsz  im. Łukasza KUROWSKIEGO  w Lusowie ok.Poznania, w którym uczestniczyło Nasze Stowarzyszenie.
św.Edwart KUSIAK wspierał Nasze Stowarzyszenie ,przedstawił Nam wiele pomysłów ,które Stowarzyszenie mogłoby wykorzystać w swojej działalności.
Tym bardziej zasmuca Nas wiadomość o śmierci Naszego PRZYJACIELA,którego będzie nam brakowało.


” NIECH ODPOCZYWA
A PAMIĘĆ O NIM
ZAWSZE
BĘDZIE ŻYWA