s

WARSZTATY INTEGRACYJNE DLA RODZIN POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY

1

WARSZTATY FINANSOWANE
I
WSPÓŁORGANIZOWANE
przez
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ, DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH,
16 DYWIZJĘ ZMECHANIZOWANĄ,
15 GIŻYCKĄ BRYGADĘ ZMECHANIZOWANĄ, STOWARZYSZENIE RODZIN POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY „PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ”

 

W dniach 19-22.09.2013 r.  Wilkasach
odbyły się Warsztaty dla Rodzin Poległych Żołnierzy

.

Podczas 4-dniowego pobytu najważniejsze były spotkania z psychologami i terapeutami omawiającymi m.in. sposoby radzenia sobie w żałobie, problemy  wychowawcze z dziećmi, budowanie związków i relacji rodzinnych w nowych sytuacjach.  Uczestnicy spotkania mieli możliwość skorzystania z fachowej porady prawnej i pomocy psychologicznej na interesujące ich problemy. Wspólnie z terapeutami i psychologami chcemy zorganizować system wsparcia i pomocy wzajemnej. Odbyło się również  spotkanie rodzin poległych żołnierzy z Kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej.

W piątek, w kościele cywilno-wojskowym pw. Świętego Ducha Pocieszyciela w Giżycku zebrało się kilkadziesiąt osób.  To rodziny żołnierzy poległych w misjach poza granicami kraju, przedstawiciele władz samorządowych, żołnierze 15 Brygady Zmechanizowanej oraz dowódcy jednostek wojskowych z całej Polski.

Piątkowe zajęcia rozpoczęła msza święta w intencji poległych żołnierzy. Głównym celebransem był Dziekan Wojsk Lądowych ks. prałat płk.  Marek Karczewski. Towarzyszył mu proboszcz parafii cywilno-wojskowej ks. kpt. Grzegorz Przewrocki. Uczestników uroczystości porwało kazanie ks. kpt. Przewrockiego, który nawiązał do nazwy Stowarzyszenia Rodzin Poległych Żołnierzy
„Pamięć i Przyszłość”.
Przeczytał również list Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka skierowany do rodzin poległych.
W kościele dało się zauważyć, zarówno wśród członków rodzin, jak i obecnych na mszy żołnierzy, chusteczki trące oczy. Nikt nie wstydził się łez.

Mszę zakończyło zapalenie zniczy poświęconych bliskim, którzy stracili życie na misjach poza granicami państwa.
Kolejnym punktem piątkowego programu było zwiedzanie 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Członkowie rodzin zostali powitani w murach brygady przez zastępcę dowódcy płk. Dariusza Kosowskiego. Mieli oni okazję zapoznać się ze sprzętem, używanym przez żołnierzy podczas szkolenia. Miłym akcentem był koncert zespołu „Czasza” z 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa, który odbył się w „Klubie Zawiszaka” na terenie koszar. Po południu rodziny poległych spotkały się z zaproszonymi na warsztaty gośćmi.
W spotkaniu brali udział: Dowódca Dowództwa Operacyjnego gen. broni Marek Tomaszycki, Zastępca Dowódcy Wojsk Lądowych – Szef Sztabu gen. dyw. Andrzej Malinowski. Podczas spotkania Ministra Obrony Narodowej reprezentował Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON płk Sławomir Filipczak. Spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie.


Warsztaty Integracyjne dla Rodzin Poległych Żołnierzy mają na celu przede wszystkim pracę
z psychologami i terapeutami. Radzenie sobie z żałobą po śmierci bliskich, problemy wychowawcze z dziećmi czy budowanie związków i relacji rodzinnych w nowej sytuacji to problemy, z którymi niezwykle trudno jest sobie radzić samemu. Uczestnicy warsztatów mają możliwość skorzystania z fachowej pomocy, a także porad prawnych. 

W przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów biorą udział żołnierze 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Program uwzględniał też spotkania integracyjne oraz przedsięwzięcia rekreacyjne. W sobotę odbyła się wycieczka do św.Lipki,zwiedzaliśmy zamek w Reszlu oraz Muzeum Mazurskie w Owczarni .
Po południu uczestnicy warsztatów wybrali się w rejs po jeziorze Niegocin .
Wieczór zakończyliśmy kolacją grillową ,którą przygotowała dla nas 15 Brygada Zmechanizowana.

SKŁADAMY GORĄCE PODZIĘKOWANIA
MINISTERSTWU OBRONY NARODOWEJ,
DOWÓDZTWU OPERACYJNEMU SIŁ ZBROJNYCH,
DOWÓDZTWU WOJSK LĄDOWYCH,
16 DYWIZJI ZMECHANIZOWANEJ ,
15 GIŻYCKIEJ BRYGADZIE ZMECHANIZOWANEJ ,
DZIEKANOWI WOJSK LĄDOWYCH KS.PRAŁATOWI PŁK. MARKOWI KARCZEWSKIEMU
ORAZ PROBOSZCZOWI PARAFI CYWILNO-WOJSKOWEJ
KS.KPT. GRZEGORZOWI PRZEWROCKIEMU

ZA OKAZANĄ NAM ŻYCZLIWOŚĆ I WSZELKĄ POMOC ORAZ OGROMNE WSPARCIE GDYBY
NIE  ONO BYŁOBY NAM ZDECYDOWANIE TRUDNIEJ ZORGANIZOWAĆ TAKIE PRZEDSIĘWZIĘCIE.

 CHCEMY RÓWNIEŻ PODZIĘKOWAĆ OBECNYM NA SPOTKANIU DOWÓDCOM JEDNOSTEK WOJSKOWYCH I ICH PRZEDSTAWICIELOM ZA PRZYBYCIE.