s

WARSZTATY DLA RODZIN POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY

      15 lipca rozpoczęły się w Unieściu tygodniowe warsztaty psychologiczno-rehabilitacyjne dla rodzin poległych żołnierzy. Warsztaty organizowane są w ramach zadania zleconego Ministerstwa Obrony Narodowej.
Dziękujemy Sztabowi Generalnemu WP i Dowództwu Generalnemu RSZ za pomoc w organizacji transportu.

                                                                                            fb_img_1477302889903