WARSZTATY DLA RODZICÓW POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY.

Serdecznie zapraszamy rodziców na warsztaty, które odbędą się od 19 – 25 października w Ustroniu Morskim.
Wyjazd połączony będzie z zabiegami rehabilitacyjnymi. W związku z tym, iż musimy szybko ustalić ilość chętnych (wymagania ośrodka) bardzo prosimy o zgłoszenia na wyjazd w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca.
Zgłoszenia na wyjazd do Ustronia przyjmuje Pani Zofia Janik tel. 669-876-324.
Zapraszamy do kontaktu.