s

WALNE ZEBRANIE

W dniu 24.06.2017 w godz. 12.00 – 14.00 w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa odbędzie się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.