Walne Zebranie Stowarzyszenia

Pragniemy poinformować o planowanym walnym zebraniu członków Stowarzyszenia. Spotkanie odbędzie się 9 lutego 2013 r. w Warszawie w hotelu IBIS mieszczący się przy ul. Muranowskiej 2. Planowana godzina rozpoczęcia zebrania to 16:00. Zebranie potrwa około 3 godzin.

Celem spotkania jest przede wszystkim podsumowanie pierwszego roku działalności Stowarzyszenia, oraz przedyskutowanie przyszłych działań.

Plan zebrania:

1.      Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.

2.   Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2012 rok.

3.      Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2012 r. i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

4.      Głosowania:

1)      Nad zmianami w Zarządzie w związku ze zmianami w składzie Zarządu.

2)      Nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2012 r.

5.      Dyskusje:

1)      Wolne wnioski

2)      Na temat składek członkowskich oraz konieczności ich uiszczania.

3)      Nad propozycją przedsięwzięć w 2013 r.  propozycje spotkań, wyjazdów lub konsultacji specjalistycznych.

4)      Na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2013-2014

6.      Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2013 r.

7.      Podsumowanie i zakończenie spotkania.