Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy uczestniczyło w pierwszych obchodach Dnia Weterana.

Święto żołnierzy służących na misjach zagranicznych zostało ustanowione w ubiegłym roku. Przedstawiciele Stowarzyszenia „Pamięć i Przyszłość” otrzymali zaproszenie od Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju na jego obchody 29 maja 2012 roku. Uroczystości miały miejsce w Muzeum Wojska Polskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza i w katedrze polowej w Warszawie.

KLIKNIJ po więcej informacji

Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli również w uroczystym odsłonięciu tablicy Pamięci Poległych z nazwiskami poległych żołnierzy w misjach pokojowych 1955-2002 Organizacji Narodów Zjednoczonych, Polskich Kontyngentów Wojskowych na Bałkanach ,Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku oraz Afganistanie. Tablica mieści się w Kaplicy św. Ducha. Przedstawiciele Stowarzyszenia „Pamięć i Przyszłość” złożyli znicze pod tablicą, aby oddać hołd poległym.