s

SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa i Fundacja „Dorastaj z Nami” organizuje spotkanie z psychologiem rozwojowym dr Zuzanną Toeplitz. Spotkanie poświęcone będzie problematyce utraty rodzica przez dziecko, przedstawienia zagrożeń, które mogą pojawić się w wyniku śmierci rodzica oraz przybliżenia sposobów rozmowy z dzieckiem o śmierci oraz żałobie. Informacje, które pojawią się podczas spotkania, będą wydane w postaci broszurki, która pod koniec roku zostanie rozesłana do zainteresowanych osób.
Spotkanie odbędzie się 10 października (sobota) o godz. 10:00 w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie przy ul. Puławskiej 6a.