s

SPOTKANIE W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ

dpi_1956_1024x682.640x300
W spotkaniu, które odbyło się 13 grudnia br. w siedzibie MON uczestniczyli: przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzin Poległych Żołnierzy „Pamięć i Przyszłość” Monika Nosek, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Stowarzyszenia Rannych

i Poszkodowanych poza Granicami Kraju, Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP, Związku Spadochroniarzy Polskich, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „Żandarm” 

- Obecnie trwa proces uzgodnień i wypracowywanie dodatkowych rozwiązań, które znajdą zapisy w ustawie o weteranach. Zakładamy, że w I kwartale możliwe będzie zakończenie tych prac – mówił podczas spotkania minister Siemoniak.

Szef resortu obrony podziękował przedstawicielom stowarzyszeń za ich wkład w wypracowaniu regulacji umożliwiających w przyszłości nowelizację ustawy o weteranach.

- Oczekuję dalszej owocnej współpracy. Związek stowarzyszeń z wojskiem jest silny        i będzie rozwijany. To, co zależy od Ministerstwa Obrony Narodowej i leży w jego kompetencjach będzie podejmowane i rozwiązywane – podkreślił minister odnosząc się do problematyki sygnalizowanej przez członków stowarzyszeń. – Z kolei tam, gdzie odpowiadają inne instytucje będziemy interweniować. W związku z tym prosimy o wszelkie sugestie i korekty – mówił minister.

Rozmowy dotyczyły także powstającego w Warszawie Domu Weterana, który rozpocznie swoje funkcjonowanie w przyszłym roku. – Wszystko idzie zgodnie z planem. Za rok spotkamy się na otwarciu. Chciałbym, aby weterani wiedzieli, że Dom Weterana to ich instytucja – mówił podczas spotkania minister Siemoniak. Odnosząc się do kwestii przyszłego funkcjonowania tej instytucji,
jej roli i zadań minister powiedział, że liczy na wsparcie stowarzyszeń. – Oczekuję na pomysły i konkretne propozycje co do modelu funkcjonowania. Chciałbym, aby Dom Weterana był centrum informacyjnym dla weteranów, ale także pełnił rolę informacyjną dla społeczeństwa. Chciałbym, aby posiadał narzędzia i pełnił rolę edukacyjną oraz był miejscem pamięci tych, którzy odeszli podczas pełnienia służby w ramach misji zagranicznych – podkreślił szef resortu.

W trakcie spotkania stowarzyszenia podsumowały swoją działalność w mijającym roku oraz zaprezentowały przyszłe plany .