s

Pożegnanie Pawła Ordyńskiego

26 marca o godzinie 12 na cmentarzu w Poroście w województwie Zachodniopomorskim  rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe  sierżanta Pawła Ordyńskiego  poległego  w czasie wykonywania zadań bojowych podczas XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Sierżant Ordyński zginął 20 marca w wyniku eksplozji miny pułapki pod jego pojazdem podczas patrolu w prowincji Ghazni.

 Kompanię honorową i poczet sztandarowy wystawił pododdział z 12 Brygady Zmechanizowanej, w którym służył sierżant Paweł Ordyński. Na uroczystości pogrzebowe przybyli m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Waldemar  Skrzypczak, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał  Mieczysław Cieniuch, Dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniew Głowienka, Zastępca Dowódcy Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych gen. dyw. Jerzy Michałowski, dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Ireneusz Bartniak, a także wojewoda zachodniopomorski Marcin Zydorowicz. Ponadto mury kościoła wypełnili licznie przybyli koledzy z jednostki oraz mieszkańcy Porostu.

Po mszy, kondukt pogrzebowy przeszedł na pobliski cmentarz, gdzie odbyła się dalsza część ceremonii. W swoich wystąpieniach okolicznościowych, przybyli goście pożegnali poległego żołnierza. Wiceminister Waldemar Skrzypczak podkreślił fakt, że rodziny poległych żołnierzy nigdy nie pozostają bez pomocy wojska i tak będzie tym razem. Następnie, zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym nastąpiło złożenie i wręczenie rodzinie flagi państwowej oraz salwa honorowa poprzedzająca składanie wieńców przez delegacje.Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy”Pamięć i Przyszłość” również uczestniczyło w uroczystościach oraz złożyło wiązankę kwiatów. 

Jeszcze długo po zakończeniu pogrzebu sierżanta Pawła Ordyńskiego, cmentarz wypełniali żołnierze indywidualnie żegnający się z kolegą.