s

PODARUJ SWÓJ 1% PODATKU

    Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy „Pamięć i Przyszłość” działa na rzecz rodzin żołnierzy poległych w misjach poza granicami państwa i żołnierzy, którzy zginęli pełniąc obowiązki służbowe w kraju.
Stowarzyszenie wspiera, reprezentuje a przede wszystkim integruje rodziny. Dba o zdrowie i wszechstronny rozwój dzieci i rodzin poległych. Popularyzuje w społeczeństwie ideę misji wojskowych, a także dba o dobre imię żołnierzy i pracowników wojska pełniących służbę w polskich kontyngentach wojskowych. Czci pamięć poległych żołnierzy. Zrzesza rodziców, wdowy, dzieci oraz rodzeństwo poległych.
Prosimy o wsparcie działalności Stowarzyszenia wpisując numer KRS 0000416717 w PIT za rok 2016. 

FB_IMG_1486925933626FB_IMG_1486925950188