s

FERIE ZIMOWE 2018

Zarząd  Stowarzyszenia Rodzin Poległych Żołnierzy „Pamięć i Przyszłość” planuje dofinansowanie kwoty do zimowego wypoczynku dzieci poległych żołnierzy w roku 2018.
Warunkiem dofinansowania będzie przedstawienie przez rodzica dokumentów typu: dowód wpłaty/ faktura/ karta wycieczki. Prośby z w/w załącznikami będą przyjmowane do 5 marca 2018r na adres p. Małgorzaty Wilczyńskiej – wiceprezes Stowarzyszenia