s

DOFINANSOWANIE DO FERII ZIMOWYCH

Zarząd  Stowarzyszenia Rodzin Poległych Żołnierzy „Pamięć i Przyszłość” podjął uchwałę o przeznaczeniu kwoty 8000 zł z aukcji charytatywnej Polskiego Związku Badmintona na zimowy wypoczynek dzieci poległych żołnierzy w roku 2017.
Warunkiem dofinansowania będzie przedstawienie przez rodzica dokumentów typu: dowód wpłaty/ faktura/ karta wycieczki. Prośby z w/w załącznikami będą przyjmowane do 5 marca 2017r na adres p. Małgorzaty Wilczyńskiej – wiceprezes Stowarzyszenia.