Przekaż 1 %

Każdy ma prawo przekazać 1 procent naliczonego podatku na dowolną organizację pożytku publicznego. Zachęcamy aby w formularzu wpisać nasz numer KRS.  

Nasze stowarzyszenie zrzesza rodziny żołnierzy, którzy zginęli podczas służby ojczyźnie, a także otacza ich opieką. Propagujemy wiedzę o operacjach wojskowych poza granicami kraju, a także dbamy o dobre imię żołnierzy i pracowników wojska, którzy służyli lub służą poza granicami kraju.

 na stronke