s

ODPRAWA PSYCHOLOGÓW

DSC_0153 (Kopiowanie)W dniach 26-28 marca 2014 w Serocku, odbyła się odprawa koordynacyjna dla Psychologów Wojskowych oraz Przedstawicieli Stowarzyszeń zorganizowana przez Departament Wychowania i Promocji Obronności w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Odprawę prowadziła i nadzorowała pani ppłk Agnieszka Gumińska,
a nasze Stowarzyszenie reprezentowała Wiceprezes Stowarzyszenia pani Monika Nosek.              W odprawie wzięli udział specjaliści                      i koordynatorzy min. z Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Dowództwa Operacyjnego, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Oddziału Komunikacji Społecznej Dowództwa Generalnego oraz Wojskowej Pracowni Psychologicznej. Przedstawiono nam szereg tematów związanych z psychologią wojskową jak struktura psychologi wojskowej i wojskowych pracowni psychologicznych. Poinformowano nas również o dostępnych i obowiązujących dokumentach normatywnych w obszarze profilaktyki psychologicznej, jak i dokumentach normujących opiekę psychologiczną nad weteranami i poszkodowanymi oraz rodzinami zmarłych. Przedstawiono nam również „program osłony psychologicznej uczestników misji poza granicami państwa i ich rodzin„. Zapoznano nas również z zakresem pomocy psychologicznej świadczonej w jednostkach wojskowych i wojskowych pracowniach psychologicznych jak i resortowych placówkach medycznych. Końcowym etapem odprawy było przedstawienie tegorocznych i przyszłych planów związanych z psychologią wojskową w nawiązaniu do systemu szkoleń czy treningów a organizowanych przez Departament Wychowania i Promocji Obronności.

Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi DWiPO oraz pani płk Agnieszce Gumińskiej za możliwość uczestnictwa naszego Stowarzyszenia w odprawie, która była dla nas bardzo pouczająca i pozwoliła głębiej zajrzeć w strukturę działań psychologii, co z pewnością przyniesie wymierne korzyści dla naszego Stowarzyszenia a co za tym idzie i naszych członków.