Operacja Allied Harmony w Byłej Jugosłaowiańskiej Republice Macedonii (BJRM)

Czas trwania:16 grudnia 2002 r. – 31 marca 2003 r.

Polski kontyngent stanowiło 25 komandosów (wzmocniony pluton) z 1 pułku specjalnego komandosów z Lublińca, którzy  dołączyli do  700 żołnierzy NATO. Ich zadanie polegało przede wszystkim na ochronie obserwatorów Unii Europejskiej i OBWE oraz patrolowaniu wyznaczonego terenu w ramach Polowych Zespołów Łącznikowych.

Podczas tej operacji poległo 2 polskich żołnierzy:

 

sierż. Paweł LEGENCKI  lat23
1 Pułk Specjalny Komandosów
 † 2003-03-04

sierż. Piotr MIKUŁOWSKI
1 Pułk Specjalny Komandosów

lat 25
† 2003-03-04

 

żródło : http://www.bjrm.pamiecipoleglych.mon.gov.pl/?a=true